Upoznajte

nas

Kao profesionalan i uigran tim bavimo se uslugom organizovanja ishrane dece, koja podrazumeva planiranje, pripremu, distribuciju i serviranje obroka.Ciljna grupa su nam deca predškolskog uzrasta.Usluge planiranja, pripreme, distribucije i serviranja vršiće stručni kadar, sa završenim obukama iz oblasti ishrane dece.

Naša obaveza je da obezbedimo stručni kadar, obavezne zdravstvene preglede zaposlenih na poslovima ishrane i kompletnu kontrolu ishrane; od nabavke visokokvalitetnih namirnica pa sve do serviranja krajnjem korisniku – detetu.

Cilj nam je da zadovoljimo potrebe deteta za izbalansiranom, zdravom, raznovrsnom ishranom tokom boravka u vrtiću.

Pored sastava obroka posebna pažnja se posvećuje serviranju obroka, koji se dostavlja u visokokvalitetnim termostabilnim posudama i servira deci od strane lica koje je obučeno i potkovano znanjem o propisanim normativima u skladu sa uzrastom deteta, a istovremeno uvežbavajući individualnosti i specifičnosti svakog pojedinačnog deteta.

Ishrana dece u predškolskim ustanovama regulisana je Pravilnikom o bližim uslovima i načinu ostvarivanja ishrane dece u predškolskoj ustanovi “službeni glasnik rs”, broj 39 od 25. maja 2018.

Pravilnikom je definisano da se tokom celodnvenog boravka deteta u vrtiću zadovolji 75% ukupnih dnevnih nutrititvnih potreba, što govori u prilog važnosti posvećivanja posebne pažnje izboru načina organizovanja ishrane.

Kao rezultat višegodišnjeg iskustva u organizaciji ishrane dece, nastao je projekat, osmišjen kao podrška roditeljima i stručnim licima iz oblasti brige o deci. Nudimo Vam mogućnost ostvarivanja saradnje kroz usluge:

– Planiranje ishrane dece

– Organizacija i priprema obroka za potrebe celodnevnog boravka dece

– Organizacija i priprema obroka za potrebe proslava tokom celodnevnog boravka dece

– Distribucija obroka

– Raspodela i serviranje

– Mogućnost obezbeđivanja osoblja za poslove serviranja obroka u Vašem objektu

Ukoliko Vam obezbeđujemo osoblje, naše obaveze su:

– Obavezni zdravstveni (sanitarni) pregled

– Organizovanje i obezbeđivanje programa obuke za sticanje osnovnih znanja o ličnoj higijeni i merama zaštite od zaraznih bolesti, načinu njegovog sprovođenja za zaposlene na poslovima ishrane

– Kontrola i nadzor nad radom zaposlenih na poslovima serviranja hrane

– Saradnje sa zdravstvenim institucijama i Republičkom sanitarnom inspekcijom

– Obuke za sticanje znanja o normativima hrane u odnosu na uzrast deteta.

Organizovana Ishrana dece u predškolskim ustanovama.
Phone: 063/810-3670
11000 Beograd
Jurija Gagarina 117